ปฏิทินเศรษฐกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

เวลา ผลกระทบ
สกุลเงิน
เหตุการณ์
ก่อนหน้านี้
การคาดการณ์
เกิดขึ้นจริง
Feb 21, 2024

00:00

AUD
Westpac Leading Index MoM
{previous} -0.03%
{forecast}
{actual}
The Westpac-Melbourne Institute Leading Index of Economic Activity combines a selection of economic variables that typically lead fluctuations in economic activity into a single measure that provides a reliable cyclical indicator for the Australian economy. The index includes the following components: S&P/ASX 200, dwelling approvals, US industrial production, RBA Commodity Prices Index (A$), aggregate monthly hours worked, Westpac-MI CSI expectations index, Westpac-MI Unemployment expectations index, yield spread (10Y bond – 90D bill). The index has a base value of 100 as of 1996.

00:30

AUD
Wage Price Index YoY
{previous} 4%
{forecast} 4.1%
{actual}
In Australia, wage growth measures the annual change in hourly rates of pay excluding bonuses for both public and private sector.

00:30

AUD
Wage Price Index QoQ
{previous} 1.3%
{forecast} 0.9%
{actual}
In Australia, wage growth measures the annual change in hourly rates of pay excluding bonuses for both public and private sector.

07:00

GBP
Public Sector Net Borrowing
{previous} £-6.85B
{forecast} £18.4B
{actual}
In the UK, public sector net borrowing measures the change in the public sectors accruing net financial indebtedness. This represents the balance for the financial account: the difference between the net acquisition of financial assets and the net incurrence of liabilities. Public sector net borrowing (PSNB) is often referred to by commentators as “the deficit”.

07:00

TRY
Consumer Confidence
{previous} 80.4
{forecast}
{actual}
In Turkey, Consumer Tendency Survey aims to measure present situation assessments and future period expectations of consumers' on personal financial standing and general economic course and to determine consumers' expenditure and saving tendencies for near future. The survey covers a randomly selected sample of all individuals at the age of 15 and above having a job in urban and rural areas. The index is evaluated between 0 and 200. The reading above 100 means consumers are optimistic and below 100 are pessimistic.

07:00

GBP
Public Sector Net Borrowing Ex Banks
{previous} £-7.77B
{forecast} £18.7B
{actual}
In the UK, public sector net borrowing excluding public sector banks (PSNB ex) measures the gap between revenue raised (current receipts) and total spending. Total spending refers to current expenditure plus net investment (capital spending less capital receipts). Public sector net borrowing (PSNB) is often referred to by commentators as “the deficit”.

08:00

EUR
ECB Non-Monetary Policy Meeting
{previous}
{forecast}
{actual}
In the Euro Area, benchmark interest rate is set by the Governing Council of the European Central Bank. The primary objective of the ECB’s monetary policy is to maintain price stability which is to keep inflation below, but close to 2 percent over the medium term. In times of prolonged low inflation and low interest rates, ECB may also adopt non-standard monetary policy measures, such as asset purchase programmes. The official interest rate is the Main refinancing operations rate.

08:00

ZAR
Inflation Rate YoY
{previous} 5.1%
{forecast} 5.4%
{actual}
In South Africa, the most important categories in the Consumer Price Index are: Housing & Utilities (23% of the total weight), Food & Non-alcoholic Beverages (19%), and Transport (15%). Others include: Miscellaneous Goods & Services (15%), Alcoholic Beverages & Tobacco (6%), Recreation & Entertainment (5%), Household Contents, Equipment & Maintenance (4%), Clothing & Footwear (4%), Restaurants & Hotels (3%), Education (2%), and Communications (2%).

08:00

ZAR
Core Inflation Rate MoM
{previous} 0.2%
{forecast} 0.2%
{actual}
In South Africa, core consumer prices measure a broad rise or fall in prices that consumers pay for a standard basket of goods, excluding volatile items such as food and non-alcoholic beverages, fuel and energy.

08:00

ZAR
Inflation Rate MoM
{previous} 0%
{forecast} 0.1%
{actual}
Inflation Rate MoM measures month over month change in the price of goods and services.

08:00

ZAR
Core Inflation Rate YoY
{previous} 4.5%
{forecast} 4.5%
{actual}
In South Africa, core consumer prices measure a broad rise or fall in prices that consumers pay for a standard basket of goods, excluding volatile items such as food and non-alcoholic beverages, fuel and energy.

08:15

EUR
S&P Global Composite PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB France Composite Output Index, which is a weighted average of the Manufacturing Output Index and the Services Business Activity Index, tracks business trends across private sector activity. The index tracks variables such as sales, new orders, employment, inventories and prices; and varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

08:15

EUR
S&P Global Manufacturing PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB France Manufacturing PMI is compiled by S&P Global from responses to monthly questionnaires sent to purchasing managers in a panel of around 400 manufacturers. The headline figure is the Purchasing Managers’ Index (PMI), which is a weighted average of the following five indices: New Orders (30%), Output (25%), Employment (20%), Suppliers’ Delivery Times (15%) and Stocks of Purchases (10%). For the PMI calculation the Suppliers’ Delivery Times Index is inverted so that it moves in a comparable direction to the other indices. The index varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

08:15

EUR
S&P Global Services PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB France Services PMI is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to a panel of around 400 service sector companies. The sectors covered include consumer (excluding retail), transport, information, communication, finance, insurance, real estate and business services. The headline figure is the Services Business Activity Index. This is a diffusion index calculated from a question that asks for changes in the volume of business activity compared with one month previously. The Services Business Activity Index is comparable to the Manufacturing Output Index. The index varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

08:30

EUR
S&P Global Composite PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB Germany Composite Output Index, which is a weighted average of the Manufacturing Output Index and the Services Business Activity Index, tracks business trends across private sector activity. The index tracks variables such as sales, new orders, employment, inventories and prices; and varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

08:30

EUR
S&P Global Services PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB Germany Services PMI is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to a panel of around 400 service sector companies. The sectors covered include consumer (excluding retail), transport, information, communication, finance, insurance, real estate and business services. The headline figure is the Services Business Activity Index. This is a diffusion index calculated from a question that asks for changes in the volume of business activity compared with one month previously. The Services Business Activity Index is comparable to the Manufacturing Output Index. The index varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

08:30

EUR
S&P Global Manufacturing PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB Germany Manufacturing PMI is compiled by S&P Global from responses to monthly questionnaires sent to purchasing managers in a panel of around 420 manufacturers. The headline figure is the Purchasing Managers’ Index (PMI), which is a weighted average of the following five indices: New Orders (30%), Output (25%), Employment (20%), Suppliers’ Delivery Times (15%) and Stocks of Purchases (10%). For the PMI calculation the Suppliers’ Delivery Times Index is inverted so that it moves in a comparable direction to the other indices. The index varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

09:00

EUR
S&P Global Composite PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB Eurozone Composite Output Index, which is a weighted average of the Manufacturing Output Index and the Services Business Activity Index, is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to survey panels of manufacturers in Germany, France, Italy, Spain, the Netherlands, Austria, Ireland and Greece, and of service providers in Germany, France, Italy, Spain and Ireland, totaling around 5,000 private sector companies. The index tracks variables such as sales, new orders, employment, inventories and prices; and varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

09:00

EUR
S&P Global Manufacturing PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB Eurozone Manufacturing PMI is compiled by S&P Global from responses to monthly questionnaires sent to survey panels of manufacturers in Germany, France, Italy, Spain, the Netherlands, Austria, Ireland and Greece, totaling around 3,000 private sector companies. The headline figure is the Purchasing Managers’ Index (PMI), which is a weighted average of the following five indices: New Orders (30%), Output (25%), Employment (20%), Suppliers’ Delivery Times (15%) and Stocks of Purchases (10%). For the PMI calculation the Suppliers’ Delivery Times Index is inverted so that it moves in a comparable direction to the other indices. The index varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

09:00

EUR
S&P Global Services PMI Flash
{previous}
{forecast}
{actual}
The HCOB Eurozone Services PMI is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to a panel of service providers in Germany, France, Italy, Spain and Ireland. The sectors covered include consumer (excluding retail), transport, information, communication, finance, insurance, real estate and business services. The headline figure is the Services Business Activity Index. This is a diffusion index calculated from a question that asks for changes in the volume of business activity compared with one month previously. The Services Business Activity Index is comparable to the Manufacturing Output Index. The index varies between 0 and 100, with a reading above 50 indicating an overall increase compared to the previous month, and below 50 an overall decrease.

คำถามที่พบบ่อย

 • ปฏิทินเศรษฐกิจคืออะไร?

  ปฏิทินเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็น ปฏิทินเศรษฐกิจของ Forex หรือปฏิทิน FX เป็นเครื่องมือที่ช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานฯของตลาดการเงินจากข่าวเศรษฐกิจ นั่นคือ - คุณจะสามารถเห็นเหตุการณ์ใน เศรษฐกิจมหภาคที่เคลื่อนย้ายตลาดและ ทำการตัดสินใจซื้อขาย Forex ตามข้อมูล

 • ข้อมูลใดบ้างที่รวมอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ?

  ปฏิทินเศรษฐกิจประกอบด้วยข้อมูลที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจนข่าวการเมืองและผลกระทบ ที่มีต่อตลาด Forex เหตุการณ์ทางการเงินทั้งหมดนี้ถูกใช้เป็น ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ

  ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจยังแสดงเวลา และวันที่ที่ข้อมูลของตัวบ่งชี้ถูกประกาศ, สกุลเงินที่คาดว่าจะมีผลกระทบ และระดับ ผลกระทบของตัวบ่งชี้แต่ละตัว ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มีค่าเป็นตัวเลขซึ่งอาจ แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นค่าสกุลเงิน มันสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ตัวบ่งชี้ บางตัวมีหรือกำลังจะมีทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ

  ปฏิทินเศรษฐกิจ forex ของเรามีสามคอลัมน์ เพื่อแสดงมูลค่าของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: ก่อนหน้า, คาดการณ์ และค่าจริง:

  • ก่อนหน้า แสดงค่าที่ตัวบ่งชี้มีในช่วงเวลาก่อนหน้า (โดยปกติคือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี);
  • การคาดการณ์ แสดงมูลค่าโดยประมาณของตัวบ่งชี้ จากการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ 20-240 คน;
  • ค่าจริง คือค่าที่ประกาศโดยแหล่งที่มาอย่าง เป็นทางการเช่นหน่วยงานสถิติแห่งชาติ หรือศูนย์วิเคราะห์

  เรายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เฉพาะ และกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตาม เดือนหรือปี - คลิกตัวบ่งชี้ที่คุณสนใจเพื่อเรียนรู้ เพิ่มเติม

 • วิธีการอ่านปฏิทินเศรษฐกิจ?

  บางครั้งจำนวนเหตุการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนั้นมีมากเกินไป ดังนั้นก่อนอื่นอย่าลืมใช้ตัวกรองเพื่อดูตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องมากที่สุดกับการซื้อขาย Forex ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกสกุลเงินที่คุณกำลัง วางแผนในการซื้อขายหรือตามผลกระทบของตัวบ่งชี้

  ที่ด้านบนของปฏิทินการซื้อขาย Forex ให้เลือกเขตเวลาที่สะดวกที่สุด

  ใช้ค่าตัวเลขของตัวบ่งชี้เพื่อนำทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด นี่คือเหตุผลที่ตัวเลขคาดการณ์และตัวเลข ที่ประกาศออกมาจริงนั้นมีความสำคัญ เปรียบเทียบตัวเลข: หากค่าที่ออกมาจริง นั้นมากกว่า ค่าที่คาดการณ์ไว้จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินและ มีแนวโน้มที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้น แต่หากค่าที่ ออกมาจริง นั้นต่ำกว่าค่าที่คาดการณ์ มันก็มีแนวโน้มที่จะร่วงต่ำลง

  คุณสามารถใช้ตรรกะที่คล้ายกันนี้กับตัวเลขก่อนหน้า และตัวเลขคาดการณ์ ก่อนที่จะมี การประกาศข้อมูลจริง แต่ต้องระวัง - ค่าที่คาดการณ์มักจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเสมอ และตัวเลขที่ออกมาจริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก

 • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง?

  ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นเหตุการณ์สำคัญ ทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการตีความโอกาสใน การลงทุนในการซื้อขาย Forex มันมักเป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่ ส่งผลกระทบต่อราคาของสกุลเงินและหุ้น

  ตัวชี้วัดสามารถนำไปก่อน(ทำนายการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้น), เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (แสดง สถานะทางเศรษฐกิจปัจจุบันของพื้นที่นั้นๆ) และล่าช้ากว่า (ยืนยันรูปแบบและแนวโน้ม)

  ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจยอดนิยม:

  • เส้นโค้งอัตราผลตอบแทนของกระทรวง การคลังสหรัฐ - แสดงอัตราส่วนระหว่าง ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นกับระยะยาว ตัวบ่งชี้นี้ทำนายการถดถอยครั้งใหญ่แปดครั้ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้สำเร็จ
  • GDP (Gross Domestic Product) - หนึ่งในตัวชี้วัดที่ สำคัญที่สุดของสุขภาพของเศรษฐกิจ เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าดังนั้นมันจึงแสดงให้เห็นสิ่งที่ เกิดขึ้นไปแล้ว แต่อาจเป็นจุดสังเกตที่ดีของ ภาวะถดถอยที่กำลังจะมาถึง
  • อัตราการว่างงาน - นี่คือเปอร์เซ็นต์ของคนที่หางานและ จะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานและเศรษฐกิจนั้นดีหรือไม่
  • อัตราดอกเบี้ย - ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าอีกตัวที่แสดงให้เห็น ถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ มันอาจส่งผลกระทบต่อ GDP และอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นต้องระวังตัวบ่งชี้นี้ให้ดี

  นี่เป็นเพียงตัวบ่งชี้ที่มีความสำคัญเพียงบางส่วนเท่านั้น ขอให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตามแผนการเทรดรายวัน ของเราจากนักวิเคราะห์ของ FBS เพื่อเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์และข่าวสำคัญๆและ ผลกระทบที่มันมีต่อการเทรด Forex ของคุณ

 • วิธีการเทรดตามข่าว?

  ปกติแล้วเหตุการณ์ทางการเงินนั้นจะถูก จัดตารางเอาไว้ล่วงหน้า จึงได้มีการทำนายก่อนที่จะมีการประกาศ (ในคอลัมน์ คาดการณ์ ที่อยู่ในปฏิทินข่าว Forex) ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรบ้าง เทรดเดอร์บางรายเลือกที่จะเปิดสถานะตาม ความคาดหวังที่มีต่อรายงานตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ: หากพวกเขาคาดหวังว่าตัวบ่งชี้นั้นจะขยับ สกุลเงินนั้นขึ้น พวกเขาก็จะเข้าซื้อ และในทางกลับกัน เทรดเดอร์บางส่วนก็ไม่ชอบการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ของราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศตัวบ่งชี้ ดังนั้นพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการใช้ปฏิทิน FX และซื้อขายตามข่าว

  มีกลยุทธ์การซื้อขายข่าวสารจำนวนมาก: คุณต้องใช้กลยุทธ์ที่คุณคิดว่าเหมาะสม ที่สุดกับสไตล์การซื้อขายของคุณ นอกเหนือจากที่ FBS ได้ให้การบริการที่จำเป็น ทั้งหมดต่อการซื้อขายแล้ว ยังมีข้อมูลที่สำคัญ ทั้งหมดที่เหมาะกับความต้องการของเทรดเดอร์ ตรวจสอบส่วนข่าวของเราเพื่อจะได้รู้ทัน การเคลื่อนไหวที่อาจเป็นไปได้ของตลาด

  แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ซื้อขายตามข่าว คุณก็ควร ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจหรืออ่านเกี่ยวกับ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นประจำ เนื่องจากมันอาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาด

 • ปฏิทินเศรษฐกิจนั้นอัปเดทแบบเรียลไทม์มั้ย?

  ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจของเรา จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีรายงานออกมา FBS พร้อมให้บริการอัปเดตปฏิทินเศรษฐกิจ อย่างทันท่วงที แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อ ความล่าช้าใดๆอันเนื่องมาจากกระแสข่าว ที่รุนแรงมากเกินไป

ตัวกรอง

สกุลเงิน

ผลกระทบที่คาดไว้

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera