ตัวบ่งชี้ Envelopes คืออะไร?

ในตลาดการเงินและการเทรด เทรดเดอร์จะใช้หลายตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาและตัดสินใจอย่างรอบรู้ หนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ว่านั้นก็คือตัวบ่งชี้ Envelopes บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ Envelopes วิธีทำงานของมัน วิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการคำนวณ วิธีการตีความ และข้อจำกัดของมัน

ตัวบ่งชี้ Envelopes คืออะไร?

ตัวบ่งชี้ Envelopes เป็นเครื่องมือยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ มันเป็นตัวบ่งชี้แบบซ้อนทับที่ถูกวาดบนกราฟราคาซึ่งประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น เส้นหนึ่งอยู่เหนือและอีกเส้นอยู่ใต้ราคา ตัวบ่งชี้ Envelopes มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และให้สัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้

วิธีการทำงานของ Envelopes

ตัวบ่งชี้ Envelopes นั้นมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดที่ว่าราคามีความผันผวนภายในช่วงหนึ่งที่แน่นอนรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ Envelopes จะแสดงช่วงนี้ให้เห็นได้ด้วยตาโดยการวาดสองเส้นหรือสองแถบรอบ ๆ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และสามารถปรับความกว้างของ Envelopes ให้เหมาะกับความต้องการของเทรดเดอร์และสภาวะตลาดได้

เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปยังแถบบน แสดงว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือการปรับฐานเป็นขาลงที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าใกล้แถบล่าง มันจะบ่งบอกว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการกลับตัวหรือการปรับฐานเป็นขาขึ้น เทรดเดอร์มักจะมองหาปฏิสัมพันธ์ของราคากับแถบทั้งสองเพื่อเป็นจุดเข้าหรือจุดออกที่เป็นไปได้ของคำสั่งซื้อขายของพวกเขา

วิธีการใช้งานตัวบ่งชี้ Envelopes

เมื่อคุณดาวน์โหลด MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) คุณจะพบว่าตัวบ่งชี้ Envelopes เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือหลักของแพลตฟอร์ม

ในการเพิ่มตัวบ่งชี้ Envelopes ลงในกราฟ ให้คลิกที่ปุ่ม "Insert" ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง MetaTrader จากนั้นคลิกที่ "Indicators" แล้วเลือก "Trend" ตามที่แสดงในภาพด้านล่างนี้

How to set Envelopes indicator.png

วิธีตั้งค่าตัวบ่งชี้ Envelopes | FBS

การตั้งค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้ Envelopes คือ:

Period - 14

Shift - 0

Deviation - 0

Method - simple

Apply to - close

หากใช้ตัวบ่งชี้นี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้เริ่มใช้งานด้วยค่าเริ่มต้น เดี๋ยวเรามาดูค่าพารามิเตอร์เหล่านี้และดูว่าพวกมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวบ่งชี้ Envelopes

Period

"Period" หมายถึง จำนวนของแท่งเทียนภายในกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง ที่ตัวบ่งชี้ใช้ในการคำนวณมูลค่าราคาเฉลี่ยและสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเพิ่มค่า Period จะส่งผลให้ตัวบ่งชี้ Envelopes รวมข้อมูลราคาเข้ามามากขึ้นและสร้างเส้นโค้งที่ราบเรียบมากขึ้น เทรดเดอร์ที่ชอบเทรดไม่บ่อยอาจพบว่าค่า Period ที่สูงขึ้นนั้นเหมาะสมกว่าเนื่องจากมันจะสร้าง Envelopes ที่ห่างจากราคามากขึ้น

Shift

พารามิเตอร์ "Shift" จะช่วยให้สามารถปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ไปตามแกนเวลาได้ เส้น MA สามารถเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้โดยการระบุค่าในฟิลด์ "Shift" ตัวอย่างเช่น ค่าบวก เช่น 10 จะเลื่อนเส้น MA ไปข้างหน้า 10 แท่ง ขณะที่ค่าลบ เช่น -10 จะเลื่อนไปข้างหลัง 10 แท่ง เป็นต้น

Method

MA method จะกำหนดวิธีการหาค่าเฉลี่ยภายในกรอบเวลาที่เลือกที่ถูกระบุโดยค่าพารามิเตอร์ "Period" ส่วนค่าเริ่มต้นของ Method คือ "Simple" ที่แต่ละมูลค่าของราคาจะมีน้ำหนักเท่ากัน แต่ก็ยังมี Method ของค่าเฉลี่ยแบบอื่น ๆ ให้เลือก ได้แก่ "Exponential" "Smoothed" และ "Linear Weighted" ซึ่งแต่ละวิธีจะมีวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน

Apply To

"Apply to" จะกำหนดประเภทของมูลค่าของราคาที่ถูกใช้กับแต่ละแท่ง ค่าเริ่มต้นคือ "Close" แต่ก็มีตัวเลือกอื่น ๆ อีก เช่น High, Low, Open หรือ Median

Deviation

ค่าพารามิเตอร์ "Deviation" จะกำหนดการเลื่อนในแนวตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามแกนราคา โดยพื้นฐานแล้ว มันจะควบคุมความกว้างหรือความแคบของ Envelopes ซึ่งค่า 0.1 นั้นหมายความว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเลื่อนขึ้นและลง 0.1% ของราคา

ในภาพด้านล่าง เราได้เพิ่มตัวบ่งชี้ Envelopes โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นในกราฟรายชั่วโมงของ EURUSD

Envelopes.png

ตัวบ่งชี้ Envelopes | FBS

วิธีการคำนวณตัวบ่งชี้ Envelopes

โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้ Envelopes จะถูกคำนวณโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าให้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ได้แถบด้านบน และลบด้วยเปอร์เซ็นต์หรือค่าเดียวกันเพื่อให้ได้แถบด้านล่าง สามารถปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าที่ถูกนำมาใช้ในการคำนวณ Envelopes ได้ตามความต้องการของเทรดเดอร์และสภาวะตลาด

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ต้องการตั้งค่าความกว้างของ Envelopes ที่ 2% แถบด้านบนจะถูกคำนวณโดยเพิ่ม 2% ให้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในทางตรงกันข้าม แถบล่างจะได้มาโดยการลบ 2% ออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สูตรคำนวณคือ:

 • Envelope แถบบน = SMANx X [1 + D%]
 • Envelope แถบล่าง = SMANx X [1 - D%]

N คือจำนวน Period ที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย และ D คือค่า Deviation ดังนั้นหากเราเลือกค่า Deviation เป็น 0.2 แถบบนของ Envelopes จะเท่ากับ 1.002 คูณ SMA และแถบล่างของ Envelopes จะเท่ากับ 0.998 คูณ SMA

วิธีการตีความตัวบ่งชี้ Envelopes

ตัวบ่งชี้ Envelopes จะอิงตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นมันจึงมีคุณสมบัติและวิธีการใช้งานเฉพาะเช่นเดียวกับ MA อื่น ๆ ประการแรก ความชันของเส้นของตัวบ่งชี้จะแสดงทิศทางของแนวโน้ม ถ้าแถบ Envelopes เอียงขึ้น แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าลาดลง แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดเริ่มต้นของตลาดที่ไม่มีแนวโน้มในตอนที่เส้นของมันอยู่ในแนวราบ

มีหลายวิธีในการตีความตัวบ่งชี้ Envelopes:

 • การเทรดภายในช่องที่ถูกสร้างโดยแถบ Envelopes นั้นสามารถทำได้ โดยให้เข้าซื้อเมื่อราคาแตะถึงแถบล่างในแนวโน้มขาขึ้น และขายเมื่อราคาแตะถึงแถบบนในแนวโน้มขาลง

strong downtrend 2.png

สัญญาณขายโดยตัวบ่งชี้ Envelopes | FBS

 • เมื่อตลาดวิ่งอยู่ในกรอบ ราคาจะเพิ่มขึ้นเหนือแถบ Envelopes ด้านบน ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลง การเคลื่อนไหวลงใต้แถบล่างหมายความว่าตลาดมีการขายมากเกินไปและอาจกลับตัวขึ้น

range.png

วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ Envelopes สำหรับการเทรดในกรอบ | FBS

ข้อจำกัดของสูตรตัวบ่งชี้ Envelopes

แม้ว่าตัวบ่งชี้ Envelopes จะเป็นเครื่องมือที่มีค่า แต่ก็มันมีข้อจำกัดเช่นกัน ข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าที่อาศัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งจะส่งผลให้มันอาจไม่สามารถให้สัญญาณที่ทันเวลาได้ในระหว่างสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือช่วงเวลาที่ผันผวน

ตัวบ่งชี้ Envelopes อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในตลาดที่มีแนวโน้ม ราคาสามารถอยู่ใกล้แถบบนหรือแถบล่างได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะนำไปสู่การเทรดในตลาดที่ผันผวนสูง (Whipsaw) หากเทรดเดอร์พึ่งพาการตัดกันของเส้น Envelopes แต่เพียงอย่างเดียว

สรุป

ตัวบ่งชี้ Envelopes เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป และให้สัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดของตัวบ่งชี้และใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมัน ด้วยความเข้าใจและการใช้งานที่ถูกต้อง ตัวบ่งชี้ Envelopes ก็จะเป็นส่วนเสริมอันล้ำค่าให้กับคลังแสงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคของเทรดเดอร์

อัปเดทแล้ว • 2023-06-28

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

ข่าวล่าสุด

โมเมนตัมขาขึ้นของทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่าให้รอเข้าเทรด SELL XAUUSD ที่ระดับ 2,180 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 2,130 ดอลลาร์ และตั้งจุด SL

NASDAQ มีโอกาสลงต่อได้ ถ้าราคาสามารถเคลื่อนที่ลงไปถึง 17,700 จุด ได้

ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY NASDAQ (US500) ที่ระดับ 17,200 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 19,300 จุด และตั้งจุด SL

โมเมนตัมขาลงของ S&P 500 มีโอกาสอ่อนแรงได้ ถ้าราคาลงไปที่บริเวณ 5,040 จุด

ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY S&P 500 (US500) ที่ระดับ 4,850 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 5,200 จุด

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera