การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Forex และการเทรดหุ้น

มาศึกษากันว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex คืออะไร และจะนำไปใช้ในการเทรดหุ้นและคู่สกุลเงินได้อย่างไร เราจะอธิบายถึงพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการยกระดับได้เลย!

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออะไร?

ก่อนที่จะเจาะลึกไปยังองค์ประกอบที่สำคัญต่าง ๆ ของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เรามานิยามความหมายของแต่ละคำกันก่อนดีกว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ การศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาด การวิเคราะห์ประเภทนี้อิงตามข้อมูลเศรษฐกิจ เหตุการณ์ข่าว และรายงานผลประกอบการ

ประเภทของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ในฐานะเทรดเดอร์ คุณอาจเจอคำว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบ “เชิงคุณภาพ” และ “เชิงปริมาณ” เราจะอธิบายให้คุณฟังแบบเข้าใจง่าย ๆ เอง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น การจัดการบริษัท แนวโน้มอุตสาหกรรม และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อศักยภาพในการเติบโตของบริษัท การวิเคราะห์ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภค และการประเมินชื่อเสียงของแบรนด์ของบริษัท

ตัวอย่างเช่น คุณอาจดูที่ประสบการณ์และผลงานของทีมผู้บริหารของบริษัท เทรดเดอร์อาจวิเคราะห์บริษัทเพื่อดูว่าผู้จัดการของบริษัทนั้น ๆ มีประวัติการร่วมทุนทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือพวกเขามีสัญญาณที่อันตรายใด ๆ หรือเปล่า เช่น ประวัติการล้มละลายหรือปัญหาทางกฎหมาย การวิเคราะห์นี้จะเป็นเชิงคุณภาพเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการตัดสินจากข้อมูลที่เป็นนามธรรมมากกว่าข้อมูลที่เป็นรูปธรรม

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณ

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น งบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน เพื่อกำหนดสถานะทางการเงินของบริษัท การวิเคราะห์ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินรายได้ ผลประกอบการ กระแสเงินสด และมาตรวัดทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อกำหนดมูลค่าที่แท้จริง

ตัวอย่างเช่น การนำงบการเงินของบริษัทอย่างงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนมาวิเคราะห์ การเติบโตของรายได้ของบริษัท อัตรากำไร ระดับหนี้สิน หรือมาตรวัดทางการเงินอื่นๆ จะเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทนั้นประเมินมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่

โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์ทั้งสองประเภทมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์และนักลงทุน คุณไม่สามารถพึ่งพาแต่ทีมผู้บริหารมืออาชีพเพียงอย่างเดียวและไม่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปธรรมได้ ตรงกันข้าม การดูเฉพาะตัวเลขและไม่ดูทีมผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็ไม่เพียงพอเช่นกัน

ปัจจัยของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่เทรดเดอร์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาวิเคราะห์หุ้นหรือคู่สกุลเงิน นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดบางประการที่ควรพิจารณา:

 • ข้อมูลเศรษฐกิจ: ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP และตัวเลขการจ้างงาน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้
 • เหตุการณ์ข่าว ได้แก่ แถลงการณ์ของธนาคารกลาง พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ และข่าวอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน
 • รายงานผลประกอบการ: สำหรับเทรดเดอร์หุ้น รายงานผลประกอบการอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากรายงานเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ส่วนตลาด Forex นั้นไม่มีรายงานผลประกอบการ
 • แนวโน้มของอุตสาหกรรม: เทรดเดอร์อาจดูแนวโน้มที่กว้างขึ้นภายในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในตราสารใด ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 • พัฒนาการทางการเมือง: ปัจจัยทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและควรนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สงครามการค้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และเหตุการณ์อื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมักมีผลกระทบอย่างมากต่อราคา

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex

เมื่อบุคคลหนึ่งจะทำการซื้อขาย Forex พวกเขาพิจารณาถึงพลวัตของตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ยอดค้าปลีก ข้อมูลงาน ฯลฯ รายงานเศรษฐกิจทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจแล้ว เหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์จากผู้ว่าการธนาคารกลาง การอภิปรายปัญหาระหว่างประเทศ เช่น Brexit, การเปลี่ยนสมาชิกของรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน และอื่น ๆ แม้ว่าคุณจะสามารถคาดการณ์ข่าวบางอย่างได้ แต่มันก็อาจไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ทุกครั้ง ซึ่งในกรณีนี้ เทรดเดอร์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่

จะเทรดตามข่าวได้อย่างไร?

ความท้าทายของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือ การเรียนรู้วิธีการตีความการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางเศรษฐกิจและแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่ เราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางเศรษฐกิจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างไรในบทเรียนถัดไป โปรดจำกฎที่สำคัญด้านล่างนี้เอาไว้

 • หากข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นและออกมาดีกว่าการคาดการณ์ สกุลเงินของประเทศจะแข็งค่าขึ้น
 • ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศออกมาแย่กว่าการคาดการณ์ สกุลเงินของประเทศจะอ่อนค่าลง

เมื่อคุณเทรดคู่สกุลเงินที่มีสองสกุลเงินเกี่ยวข้อง คุณจะต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ ซึ่งประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่า สกุลเงินของประเทศนั้นก็จะแข็งค่ากว่าเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

1521788070-5181ef83a560cc59931305b193c71296.gif

เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex

ปฏิทินเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าปฏิทิน FX เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตลาดการเงินจากข่าวเศรษฐกิจ นั่นคือ คุณจะสามารถเห็นเหตุการณ์ในเศรษฐกิจมหภาคที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวและทำการตัดสินใจซื้อขาย Forex ตามข้อมูลนั้น ๆ

โดยมันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex ที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ทุกวันในการเทรด ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อค้นหาข่าวที่กำลังจะออกมาในตลาดและวิธีการเทรด Forex ตามข่าวนั้น

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือเครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงิน โดยเครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงิน หรือ Currency Strength Meter จะเปรียบเทียบระหว่างสกุลเงินหลักต่าง ๆ ที่จับคู่กัน (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD และ AUD) และแจ้งให้ทราบถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่มีค่าซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ แม้แต่ธนาคารก็นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของสกุลเงิน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น

เมื่อบุคคลหนึ่งทำการซื้อขายหุ้น พวกเขาอิงผลที่คาดหวังตามรายงานผลประกอบการ ซึ่งเผยให้เห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินการอย่างไรในไตรมาสก่อนหน้า โดยช่วงเวลาของการประกาศรายงานผลประกอบการนั้นมี 4 ช่วงต่อปี ซึ่งแต่ละช่วงนั้นกินเวลายาวนานหลายสัปดาห์ รายงานผลประกอบการจะออกในช่วงเดือนถัดจากไตรมาส (มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) นี่คือเวลาที่คุณควรตรวจสอบปฏิทินผลประกอบการเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรซื้อขายเมื่อใด

การประกาศผลประกอบการแสดงถึงโอกาสที่ดีในการกระจายการลงทุนจากสกุลเงินไปยังหุ้น และทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อน ระหว่าง และช่วงหลังการประกาศผลประกอบการ ราคาสามารถดีดขึ้นหรือร่วงลงหลายสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากการประกาศเหล่านี้ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วจากการวิเคราะห์พื้นฐานของตลาดหุ้น

จะเทรดตามรายงานผลประกอบการอย่างไรดี?

 • หากรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสหรือรายปี) แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำไรหรือยอดขายเพิ่มขึ้น นักลงทุนก็จะสนใจในบริษัทนั้น อุปสงค์ของหุ้นของบริษัทนั้นก็จะเพิ่มขึ้น และราคาก็จะสูงขึ้น
 • หากบริษัทประกาศว่าผลกำไรลดลง มันจะส่งผลให้ราคาของหุ้นร่วงลงตามข่าว

ข่าวดีสำหรับเทรดเดอร์ FBS คือพวกเขาสามารถเทรดหุ้นได้ทั้ง Buy และ Sell ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ทั้งสองทิศทาง

ความสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการซื้อ ถือ หรือขายสินทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาด เหตุผลต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญบางประการที่จะบอกคุณว่าเหตุใดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานถึงมีความสำคัญ:

 • เพื่อทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทหรือทั้งประเทศเพื่อตัดสินใจว่าหุ้นหรือสกุลเงินใดที่คุ้มค่าและไม่คุ้มค่า
 • เพื่อระบุแนวโน้มตลาดและเข้าร่วมในแนวโน้มนั้น แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ ดังนั้นคุณอาจเพลิดเพลินไปกับการแกว่งตัวของราคาครั้งใหญ่และทำการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมได้จากการระบุแนวโน้มได้สำเร็จ
 • กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวนั้นจะไม่สร้างรายได้ให้คุณในทันที แต่ช่วยให้คุณได้เงินมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ตัวอย่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เทรดเดอร์สามารถทำการวิเคราะห์พื้นฐาน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ ข้อมูลการจ้างงาน การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และดุลการค้า ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ เทรดเดอร์ก็จะสามารถเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานที่ส่งผลต่อสกุลเงินได้ดีขึ้น

ตัวอย่างเช่น EURUSD ร่วงลงหลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาในเชิงบวก ดังรูปด้านล่าง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คุณสามารถคาดการณ์ว่าประกาศครั้งใหม่จะส่งผลกระทบต่อราคาอย่างไร และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหว

pic1.png

สรุป

มีปัจจัยนับพันที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมันก็มากพอที่อาจทำให้คุณปวดหัวกับการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดนี้ไปพร้อม ๆ กัน แต่ไม่ต้องกังวลไป! เราอยู่ตรงนี้และพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอ! เราหวังว่าด้วยบทเรียนของเรา คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน Forex ได้อย่างรวดเร็ว เอาละ เราจะไม่พูดพร่ำทําเพลงอีกต่อไป มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

เราบอกความจริงให้คุณฟังไปหมดแล้วว่า ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจหลายอย่างอาจมีอิทธิพลต่อราคาของสกุลเงิน โชคดีที่รายการตัวบ่งชี้เหล่านั้นสามารถสรุปออกมาให้เหลือเพียงตัวบ่งชี้ที่สำคัญเพียงแค่ไม่กี่ตัวได้ (ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “ตัวขับเคลื่อนตลาด”) เพื่อที่จะทำให้ดูง่ายขึ้น เราตัดสินใจแบ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน เราจะได้รู้จักพวกมันในบทเรียนปัจจัยพื้นฐานบทถัดไป

เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับ FBS!

อัปเดทแล้ว • 2023-03-29

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

ข่าวล่าสุด

โมเมนตัมขาขึ้นของทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่าให้รอเข้าเทรด SELL XAUUSD ที่ระดับ 2,180 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 2,130 ดอลลาร์ และตั้งจุด SL

NASDAQ มีโอกาสลงต่อได้ ถ้าราคาสามารถเคลื่อนที่ลงไปถึง 17,700 จุด ได้

ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY NASDAQ (US500) ที่ระดับ 17,200 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 19,300 จุด และตั้งจุด SL

โมเมนตัมขาลงของ S&P 500 มีโอกาสอ่อนแรงได้ ถ้าราคาลงไปที่บริเวณ 5,040 จุด

ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY S&P 500 (US500) ที่ระดับ 4,850 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 5,200 จุด

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera