อัตราการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตร: เหตุใดมันจึงมีความสำคัญต่อตลาด

อัตราการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตร: เหตุใดมันจึงมีความสำคัญต่อตลาด

อัปเดทแล้ว • 2023-09-07

ทุกวันศุกร์แรกของแต่ละเดือน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานและจำนวนผู้ที่มีงานทำในส่วนนอกภาคการเกษตรของเศรษฐกิจ ทำไมมันจึงมีความสำคัญมาก?

ประการแรก การว่างงานที่สูงนำไปสู่ความตึงเครียดทางสังคม ส่งเสริมการขึ้นสู่อำนาจของนักการเมืองหัวรุนแรง และในที่สุดก็อาจนำไปสู่ความไม่สงบและการยึดอำนาจด้วยความรุนแรง

ประการที่สอง การว่างงานจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (การเติบโตของ GDP)

ประการที่สาม การว่างงานจะลดการไหลเวียนของเงินภาษีที่เข้าสู่งบประมาณแผ่นดิน และเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น การจ่ายเงินชดเชยการว่างงานและการจ่ายเงินประกันสังคม

ในสหรัฐอเมริกา อัตราการว่างงานจะถูกคำนวณจากจำนวนผู้ที่มีงานทำนอกภาคการเกษตร บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการคำนวณนี้และสิ่งที่คุณต้องค้นหาเพื่อวิเคราะห์อัตราการว่างงาน

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ

อัตราการว่างงานจะถูกคำนวณจากการสำรวจประมาณ 60,000 ครอบครัวโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์ทั้งแรงงานในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จากนั้นจึงทำการคำนวณโดยใช้สูตรง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

Редизайн картинки для NFP_2560x400 (1).png

นักเศรษฐศาสตร์ยอมรับว่าอัตราการว่างงานปกติจะอยู่ที่ 4-5% นับตั้งแต่วิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ได้สิ้นสุดลง อัตราการว่างงานได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและได้แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 (3.4%)

1 (1).png

เราควรจำไว้ว่ากระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาจะนับแค่คนที่กำลังหางานอย่างแข็งขันว่าเป็นผู้ว่างงาน ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตนได้จะไม่ถูกนับรวมในอัตราการว่างงาน

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร

การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ยังถูกคำนวณผ่านแบบสำรวจอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการสำรวจบริษัท 440,000 แห่ง ที่มีพนักงานรวมกว่า 50 ล้านคน ดังนั้น ตัวบ่งชี้นี้จะวัดจากจำนวนคนงานในบริษัทที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวเลข NFP ใดที่ถือว่าเป็นค่า "ปกติ"? แนวคิดทั่วไปคือตัวเลขยิ่งสูงก็ยิ่งดี จำนวนแรงงานที่มากขึ้นหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งมักจะนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ตามหลาย ๆ ค่าประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ ด้วยการพัฒนาตามปกติของเศรษฐกิจอเมริกัน (3-4% ต่อปี) จำนวนงานที่ถูกสร้างขึ้นควรมีอย่างน้อย 150,000 ตำแหน่งต่อเดือน

หากคุณให้ความสนใจกับตัวเลข NFP คุณจะเห็นได้ว่าช่วงวิกฤตต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อผลการจ้างงานอย่างไร (ตัวเลขติดลบ)

2.png

มีข้อมูลอะไรอีกที่เผยแพร่พร้อม ๆ กับอัตราการว่างงานและ NFP?

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความซับซ้อนมากและมีข้อมูลทางสถิติที่หลากหลาย นอกเหนือจากอัตราการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้ว อีกหลายตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก็ควรได้รับความสนใจ

นอกเหนือจากการคำนวณตัวบ่งชี้ NFP ที่แตกต่างกันของกลุ่มอื่น ๆ (เช่น NFP ของพนักงานภาครัฐ และ NFP ของภาคเอกชน) ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ และสัดส่วนของประชากรที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจ

การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการบริโภค ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการเติบโต ดังนั้น ตัวบ่งชี้นี้จึงสามารถส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อก็บอกเป็นนัยแล้วว่าชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์คือการวัดจำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่พนักงานทำงานในหนึ่งสัปดาห์ ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นนั้นถือว่าเป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะที่จำนวนเฉลี่ยที่ลดลงนั้นมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเลิกจ้าง

สัดส่วนของประชากรที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจจะสะท้อนถึงจำนวนคนที่มีหรือต้องการที่จะมีแหล่งทำมาหากิน ซึ่งคนเหล่านี้ก็คือคนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 70 ปี ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคนที่มีงานทำและคนที่ว่างงาน

ด้วยเหตุนี้ การเติบโตของสัดส่วนของประชากรที่ทํางานในเชิงเศรษฐกิจจึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

ฉันควรมองหาอะไรเพื่อระบุความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ NFP และการว่างงาน?

แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการเผยตัวเลขอัตราการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคการเกษตร บล็อกสถิติการว่างงานจะถูกประกาศในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลต่อตัวเลขคาดการณ์ที่เป็นฉันทามติ บทความนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจเพื่อทำความเข้าใจว่าตัวเลขคาดการณ์ที่เป็นฉันทามตินั้นสมเหตุสมผลหรือไม่

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งที่สอง (ประกาศทุกวันพฤหัสบดี เก็บข้อมูลทุกสัปดาห์)

ตัวเลขประมาณการ: ยิ่งจำนวนผู้สมัครขอรับสวัสดิการคนว่างงานสูงมากเท่าไร สถานการณ์การจ้างงานก็จะยิ่งแย่ลง ด้วยเหตุนี้ หากจำนวนผู้สมัครรายเดือนเพิ่มสูงขึ้น เราแทบไม่ควรคาดหวังว่าจะได้เห็นอัตราการว่างงานที่เป็นบวกเลย

รายงานดัชนีแนวโน้มการเลิกจ้างงานโดย Challenger, Grey & Christmas

ตัวเลขประมาณการ: ยิ่งมีคนถูกเลิกจ้างมากเท่าไร อัตราการว่างงานก็จะยิ่งสูงขึ้น ความเชื่อมโยงนี้ชัดเจนมาก แต่ก็น่าเสียดายที่มันยากที่จะประเมินว่าจำนวนคนที่จะถูกเลิกจ้างเท่าไรที่ถือว่าปกติ และจำนวนเท่าไรที่ถือว่าสูงกว่าปกติ เราขอแนะนำให้จับตามองค่าของตัวบ่งชี้ที่พุ่งสูงขึ้น หากมีการปลดคนออกจากงานเป็นจำนวนมาก เราสามารถพูดได้ว่าอัตราการว่างงานไม่น่าจะลดลง

ดัชนีงานของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Conference Board

ตัวเลขประมาณการ: ยิ่งดัชนีประกาศรับสมัครงานสูงเท่าไร อัตราการว่างงานจะยิ่งต่ำลง การติดตามพลวัตของตัวบ่งชี้นี้ก็ดูจะสมเหตุสมผล ความจริงก็คืออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นจะไม่สะท้อนให้เห็นในอัตราการว่างงานในทันที ขั้นตอนการสัมภาษณ์และการจ้างงานนั้นจะใช้เวลาพอสมควร (หนึ่งหรือสองเดือน)

การจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดย ADP

ตัวเลขประมาณการ: นี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่มีการโต้เถียงกันมากที่สุดซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมาย ก่อนที่จะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร การประเมินเบื้องต้นจาก Automatic Data Processing Inc. (ADP) จะถูกเผยออกมาในวันก่อนการประกาศ (วันพุธ) รายงานนี้ถูกสร้างขึ้นจากการประเมินบริษัทประมาณ 340,000 แห่ง และพนักงาน 21 ล้านคน น่าเสียดายที่ข้อมูลจากรายงาน ADP และกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกามักจะไม่ตรงกัน

สรุป

การรู้วิธีคาดการณ์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะมอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์ตลาดของคุณ

ทดลองซื้อขายตามประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตรกับ FBS

ลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณ

คล้ายกัน

วิธีค้นหาและซื้อขายหุ้นเติบโต
วิธีค้นหาและซื้อขายหุ้นเติบโต

FBS นำเสนอหุ้นที่คัดเลือกมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นหุ้นที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลายทศวรรษ จะเลือกหุ้นที่ดีที่สุดจากในนั้นอย่างไรและควรทำอะไรต่อไป? บทความนี้จะอธิบายให้ฟัง!

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกที่ปุ่ม 'เปิดบัญชี' บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Trader Area ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายได้ โปรไฟล์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันเสียก่อน ยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ จากนั้นให้ทำการยืนยันตัวตนของคุณ ขั้นตอนนี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยของเงินและตัวตนของคุณ เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการ แล้วเริ่มซื้อขายได้เลย

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    กระบวนการนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Trader Area และเข้าไปที่การถอนเงิน คุณจะได้รับเงินที่ทำได้รับผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีผ่านหลายวิธี ให้ถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในอัตราส่วนตามยอดเงินที่ฝากเข้ามา

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera