1. FBS >
 2. บล็อก FBS >
 3. ข้อกำหนดในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ คืออะไร? คู่มือโดยละเอียด
อัปเดทแล้ว • 2024-06-10

ข้อกำหนดในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ คืออะไร? คู่มือโดยละเอียด

cover 642x361.png

เทรดเดอร์มักจะมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีสภาพคล่องสูงสุด โดยมันเป็นตัวแทนแห่งพลังของอุตสาหกรรมการเงินและตลาดหุ้น เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลายคนมักนึกถึง NYSE, AMEX และแน่นอน National Association of Securities Dealers Automated Quotations หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ NASDAQ ในบทความนี้ เราจะได้รู้กันว่ามันคืออะไรและข้อกำหนดในการเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ มีอะไรบ้าง

NASDAQ คืออะไร?

NASDAQ เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้นำในด้านปริมาณการซื้อขายหุ้น มันเป็นแผนกหนึ่งของ National Association of Securities Dealers (NASD) และถูกควบคุมโดย Securities and Exchange Commission (SEC) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Google และ Microsoft มีการซื้อขายกันที่นี่ และมีบริษัทที่จดทะเบียนมากกว่า 3,000 บริษัท

NASDAQ เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการซื้อขาย ไม่ใช่แค่เป็นหนึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกด้วย มาหาคำตอบกันว่าทำไมเทรดเดอร์ถึงเลือก NASDAQ กัน

ระดับของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

ในการที่จะจดทะเบียนบริษัทของคุณเข้าใน NASDAQ คุณต้องทำตามขั้นตอนการจดทะเบียน จากนั้นคุณต้องลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับจำนวนผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์หมุนเวียน และจำนวนเงินทุน

NASDAQ มีแนวทางปฏิบัติที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบริษัท ตลาดหลักทรัพย์นี้แบ่งออกเป็นสามระดับด้วยกัน:

 • NASDAQ Capital Market สำหรับบริษัทขนาดเล็ก
 • NASDAQ Global Market สำหรับบริษัทขนาดกลาง
 • และ NASDAQ Global Select Market สำหรับบริษัทขนาดใหญ่

แต่ละระดับที่กล่าวถึงข้างต้นมีเกณฑ์การจดทะเบียนที่เฉพาะ

เกณฑ์การจดทะเบียนของ NASDAQ

บริษัทที่ขอจดทะเบียนใน NASDAQ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานการกำกับดูแล สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครหรือไม่ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติการจดทะเบียนเบื้องต้นได้ มันจะระบุว่าบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมาตรฐานที่จำเป็นหรือไม่

กระบวนการนี้ค่อนข้างง่ายและปลอดภัย เนื่องจาก NASDAQ Listing Center ให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในแต่ละขั้นตอน

การสมัครประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 • รวบรวมข้อมูลของบริษัท ดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครบนเว็บไซต์ NASDAQ และเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้า เพื่อทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและง่ายขึ้น
 • สร้างบัญชี หากไม่มีบัญชี คุณจะไม่สามารถกรอกและส่งใบสมัครของคุณได้
 • กรอกใบสมัครของคุณให้ครบถ้วน คุณสามารถส่งใบสมัครเลยในครั้งเดียว หรือบันทึกข้อมูลเอาไว้และดำเนินการต่อในครั้งต่อไปได้
 • ติดต่อกับนักวิเคราะห์การจดทะเบียนของคุณ หลังจากส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน ในอีกประมาณสองสามวันต่อมา คุณจะได้รับอีเมลฉบับที่สองพร้อมข้อมูลติดต่อของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย

การประมวลผลการสมัครมักใช้เวลาประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์

ดูรายการข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับ NASDAQ Capital Market, NASDAQ Global Market และ NASDAQ Global Select Market ได้จากด้านล่าง

ข้อกำหนดทางการเงินและสภาพคล่องของ NASDAQ Capital Market

บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดของมาตรฐานดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ข้อกำหนด

มาตรฐานทุน

มาตรฐานมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน

มาตรฐานรายได้สุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

$5 ล้าน

$4 ล้าน

$4 ล้าน

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

$15 ล้าน

$15 ล้าน

$5 ล้าน

ระยะเวลาดำเนินงาน

2 ปี

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน

$50 ล้าน

รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ในปีงบประมาณล่าสุดหรือในสองในสามปีงบประมาณล่าสุด)

$750,000

หลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

1 ล้าน

1 ล้าน

1 ล้าน

ผู้ถือหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดในหน่วยการซื้อขาย

300

300

300

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

3

3

3

ราคาเสนอซื้อ

หรือ

ราคาปิด

$4

$3

$4

$2

$4

$3

ข้อกำหนดทางการเงินและสภาพคล่องของ NASDAQ Global Market

บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดของมาตรฐานดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ข้อกำหนด

มาตรฐานรายได้

มาตรฐานทุน

มาตรฐานมูลค่าตลาด

มาตรฐานสินทรัพย์รวม/รายได้รวม

รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนหักภาษีเงินได้ (ในปีงบประมาณล่าสุดหรือสองในสามปีงบประมาณล่าสุด)

$1 ล้าน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

$15 ล้าน

$30 ล้าน

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน

$75 ล้าน

สินทรัพย์รวม

และ

รายได้รวม (ในปีงบประมาณล่าสุดหรือสองในสามปีงบประมาณล่าสุด)

$75 ล้าน

และ

$75 ล้าน

หลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

1.1 ล้าน

1.1 ล้าน

1.1 ล้าน

1.1 ล้าน

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

$8 ล้าน

$18 ล้าน

$20 ล้าน

$20 ล้าน

ราคาเสนอซื้อ

$4

$4

$4

$4

ผู้ถือหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดในหน่วยการซื้อขาย

400

400

400

400

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

3

3

4

4

ระยะเวลาดำเนินงาน

2 ปี

ข้อกำหนดทางการเงินของ NASDAQ Global Select Market

บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดของมาตรฐานทางการเงินอย่างน้อยหนึ่งในสี่และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสภาพคล่อง

ข้อกำหนดทางการเงิน

มาตรฐาน 1: รายได้

มาตรฐาน 2: มูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทกับกระแสเงินสด

มาตรฐาน 3: มูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทกับรายได้

มาตรฐาน 4: สินทรัพย์กับส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้ก่อนหักภาษี (รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนหักภาษีเงินได้)

ปีงบประมาณสามปีก่อนหน้ารวมกัน ≥ $11 ล้าน และปีงบประมาณสามปีก่อนหน้าปีละ ≥ $0 และปีงบประมาณสองปีล่าสุดปีละ ≥ $2.2 ล้าน

กระแสเงินสด

รวมกันในสามปีงบประมาณก่อนหน้า ≥ $27.5 ล้าน และปีงบประมาณสามปีก่อนหน้าปีละ ≥ $0

มูลค่าหลักทรัพย์ตาม​ราคาตลาด

เฉลี่ย ≥ $550 ล้าน ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า

เฉลี่ย ≥ $850 ล้าน ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า

$160 ล้าน

รายได้

ปีงบประมาณก่อนหน้า ≥ $110 ล้าน

ปีงบประมาณก่อนหน้า ≥ $90 ล้าน

สินทรัพย์รวม

$80 ล้าน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

$55 ล้าน

ราคาเสนอซื้อ

$4

$4

$4

$4

ข้อกำหนดทางด้านสภาพคล่องของ NASDAQ Global Select Market

บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางด้านสภาพคล่องดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดทางด้านสภาพคล่อง

การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรกและการแยกบริษัทในเครือ

การเข้าจดทะเบียนโดยตรงด้วยการระดมทุนหรือการเพิ่มทุน: การซื้อขายหุ้นสามัญหรือหุ้นเทียบเท่า

การจดทะเบียนโดยตรง

บริษัทในเครือ

ผู้ถือหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดในหน่วยการซื้อขาย

หรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด

หรือจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

450

หรือ 2,200

450

หรือ 2,200

หรือ 550

และ 1.1 ล้าน

450

หรือ 2,200

หรือ 550

และ 1.1 ล้าน

450

หรือ 2,200

หรือ 550

และ 1.1 ล้าน

หลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แบบไม่จำกัดที่ถือโดยสาธารณชน

และส่วนของผู้ถือหุ้น

$45 ล้าน

$110 ล้าน

หรือ $100 ล้าน

และ $110 ล้าน

$110 ล้าน

หรือ $100 ล้าน

และ $110 ล้าน

$45 ล้าน

การประเมินโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ

มูลค่าตลาดของหุ้นที่สาธารณชนถือครอง $250 ล้าน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน NASDAQ

จำนวนรวมของหุ้นที่ออกจำหน่าย ณ เวลาที่จดทะเบียนครั้งแรกจะเป็นตัวกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้า นี่คือรายการค่าธรรมเนียมสำหรับทั้งสามระดับ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับ NASDAQ Global Select Market และ NASDAQ Global Market

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

สูงถึง 30 ล้าน

$150,000 รวมค่าสมัคร $25,000

มากกว่า 30 ถึง 40 ล้าน

$170,000 รวมค่าสมัคร $25,000

มากกว่า 40 ถึง 50 ล้าน

$210,000 รวมค่าสมัคร $25,000

มากกว่า 50 ถึง 60 ล้าน

$250,000 รวมค่าสมัคร $25,000

มากกว่า 60 ถึง 70 ล้าน

$290,000 รวมค่าสมัคร $25,000

สูงกว่า 70 ล้าน

$295,000 รวมค่าสมัคร $25,000

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับ NASDAQ Capital Market

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

สูงถึง 15 ล้าน

$50,000 รวมค่าสมัคร $5,000

สูงกว่า 15 ล้าน

$75,000 รวมค่าสมัคร $5,000

กฎการเพิ่มทุนสำหรับ NASDAQ

สำหรับบริษัทที่ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทมหาชนแล้ว การขอจดทะเบียนบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎการเพิ่มทุนด้วย กฎนี้ถูกนำมาใช้ในปี 2011 และประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้:

 • การสมัครจะถูกจำกัดจนกว่าบริษัทจะมีการซื้อขายในตลาด OTC หรือจนกว่าจะผ่านไปหนึ่งปีนับตั้งแต่ที่มีการยื่นข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการทั้งหมด
 • ราคาปิดของหุ้นต้องคงอยู่ที่ระดับมาตรฐานการจดทะเบียนเริ่มต้นอย่างน้อยสามสิบวันก่อนทำการสมัคร
 • SEC ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ข้อกำหนดการกำกับดูแลกิจการ

บริษัททั้งสามระดับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการที่คล้ายคลึงกัน นี่คือรายการทั่วไป:

การแจกจ่ายรายงานประจำปีหรือระหว่างช่วงเวลา

รายงานประจำปีและระหว่างช่วงเวลาของบริษัทจะต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ตาม

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการควรมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสามคน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทต้องมีคณะกรรมการค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสองคน

การแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการอิสระต้องเลือกหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทควรมีจรรยาบรรณที่บังคับใช้กับพนักงานทุกคน

การประชุมประจำปี

บริษัทต้องจัดประชุมประจำปีภายในหนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดรอบปีงบประมาณ

การชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นใดๆ บริษัทควรขอหนังสือมอบฉันทะ

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ องค์ประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ⅓ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงของบริษัท

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทต้องดูแลธุรกรรมทั้งหมดสำหรับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

การอนุมัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นที่คงค้างก่อนการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 20 ขึ้นไป การออกหุ้นนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุม และการชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้น

สิทธิ์ในการออกเสียง

สิทธิ์ในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นไม่สามารถถูกจำกัดได้ด้วยการกระทำใดๆ ขององค์กร

สรุป

ปัจจุบันนี้ NASDAQ ไม่เพียงแต่รวมหุ้นของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรจดทะเบียนอื่นๆ ด้วย ตลาดหลักทรัพย์ดึงดูดบริษัทต่างๆ ให้ทำการเสนอขายหุ้น IPO และแข่งขันกับ NYSE ด้วยจำนวนบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดทั้งหมดเท่านั้นที่จะรับรองความปลอดภัยของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาด NASDAQ ได้

 • 2382

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera