Bonus

โบนัส

โดยทั่วไปแล้ว โบนัสสามารถเป็นได้ทั้งข้อดีสุดพิเศษและไม่คาดคิด มันอาจเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ผลกำไรที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินพิเศษให้กับพนักงานเพื่อเป็นรางวัลหรือเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

การทำลายอุปสรรคของ Bonus

การจ่ายโบนัสคือค่าตอบแทนที่มากกว่าและสูงกว่าจำนวนเงินเดือนพื้นฐานหรืออัตราเงินที่จ่ายเป็นรายชั่วโมง จำนวนเงินพื้นฐานของค่าตอบแทนจะถูกระบุไว้ในข้อเสนองาน ในแฟ้มข้อมูลพนักงานหรือในสัญญา การจ่ายโบนัสอาจหมายถึงความสำเร็จตัวบ่งชี้ที่สำคัญหลายอย่างซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัท แต่มันมักเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ของธุรกิจตลอดปีงบประมาณ โดยปกติบริษัทจะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าว่าพวกเขาจะได้รับโบนัสหรือไม่

โบนัสเป็นดั่งแรงจูงใจ

โบนัสให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ได้แก่ sign-on bonus, bonus referral และ retention bonuses

Sign-on bonus หรือ signing bonus เป็นผลรวมของเงินที่บริษัทเสนอให้กับพนักงานที่คาดหวังไว้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมบริษัท ชื่อของโบนัสมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาการจ้างงานต้องลงนามกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญาก่อนที่เงินโบนัสจะถูกจ่ายให้กับพนักงานใหม่ โบนัสเหล่านี้มักจะเสนอให้เฉพาะตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ค่าตอบแทนดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้สมัคร Signing bonuses มักใช้ในอาชีพด้านกีฬาและในการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่งานแรกของพวกเขา

Referral bonus เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสรรหาบุคลากรภายในที่ใช้กันโดยทั่วไปเพื่อระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพจากเครือข่ายทางสังคมของพนักงานที่มีอยู่ บริษัทที่มองหาสมาชิกในทีมที่มีพรสวรรค์มักจะคิดค้นระบบที่เป็นแรงจูงใจโดยทางพนักงานปัจจุบันจะได้รับ referral bonus หากพวกเขาแนะนำผู้สมัครที่ได้รับการว่าจ้างในท้ายที่สุด การสรรหาผู้สมัครโดยใช้การอ้างอิงของพนักงานเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดในการจ้างผู้สมัคร

Retention bonus เป็นเครื่องมือจูงใจที่สำคัญที่สุดในรูปแบบของแรงจูงใจทางการเงินที่หลายบริษัทใช้เพื่อรักษาพนักงานไว้ โดยปกติโบนัสนี้จะให้กับพนักงานคนสำคัญซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทั่วๆไปเพื่อกระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนยังคงอยู่ในบริษัทในช่วงระยะเวลาที่เคร่งเครียดหรือเกิด การเปลี่ยนแปลงขององค์กร retention bonus จะมีขึ้นเมื่อเห็นได้ชัดว่าพนักงานตั้งใจจะลาออกจากบริษัท และอาจส่งผลต่อการสูญเสียประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ไม่พึงประสงค์ Retention bonuses กำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในโลกของธุรกิจเนื่องจากบริษัทต่างๆกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงกันมากขึ้น เช่น การควบรวมกิจการ และ การเข้าซื้อกิจการ

Performance Bonuses

บริษัทที่มีระบบการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีจะจ่าย performance bonuses ให้กับพนักงานที่ได้รับการจัดอันดับที่น่าพอใจหรือสูงในระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โบนัสที่ใช้จูงใจจะเชื่อมโยงจำนวนเงินที่จ่ายให้กับระดับของประสิทธิภาพในการทำงาน แรงจูงใจในตัวสำหรับพนักงานคือการพยายามทำตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่ตลอดระยะเวลาการประเมินผลทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะต้องสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือนหากบริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ประสิทธิภาพของโบนัสประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของพนักงานที่ตั้งใจจริงว่าความพยายามและการทำงานหนักของพวกเขาจะได้รับการตอบแทนในช่วงปลายปี โบนัสประเภทนี้อาจเป็นข้อเสนอพิเศษเพียงครั้งเดียวหรือเป็นรางวัลที่ให้เป็นครั้งคราวสำหรับพนักงานและผู้บริหาร รางวัลโบนัสไม่ได้เป็นเพียงรางวัลเงินสดเท่านั้นเนื่องจากอาจมี การจ่าย เป็น stocks, บัตรของขวัญ, วันหยุดงาน, ไก่งวงสำหรับวันหยุด หรือเพียงแค่การชื่นชมด้วยวาจา ประเภทของโบนัสที่มอบให้กับพนักงานสำหรับงานที่ทำได้ดีนั้น ได้แก่ โบนัสประจำปี, spot bonus award, employee appreciation award, gain sharing bonus และ milestone bonus

บางบริษัทรวมโบนัสประจำปีเข้าไปอยู่ในสัญญาของพนักงาน ในกรณีที่บริษัทประสบความสำเร็จในการทำกำไรในระดับหนึ่งผ่าน ปีงบประมาณ ของการดำเนินงาน พนักงานจะได้รับส่วนแบ่ง profit โดยผู้บริหารใน C-Suite จะได้รับส่วนแบ่งขนาดใหญ่ spot bonus award เป็นเงินโบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานหรือทีมเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษ employee appreciation bonus อาจเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น spot bonus หรืออาจเป็นรางวัลแยกต่างหากที่มีไว้ให้สำหรับพนักงานที่โดดเด่น พนักงานที่ทำงานร่วมกับบริษัทถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น เมื่อทำมาสิบห้าปีอาจได้รับการรับรองโดยบริษัทซึ่งจะเสนอค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นๆ

โบนัสแบบอื่นๆ

โบนัสบางประเภทนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหรือสิ่งตอบแทนใดๆและจะมีให้แก่สมาชิกในทีมทุกคน ตัวอย่างเช่น โบนัสวันหยุดและการให้สิ่งต่างๆตั้งแต่ของขวัญเล็กๆจำพวกเงินสดหรือไก่งวงที่พบได้ทั่วไปในวันหยุดไปจนถึงเงินเดือนหนึ่งเดือน จำนวนเงินโบนัสมักถูกกำหนดโดยระเบียบปฏิบัติของบริษัท หากคุณได้รับเงินเดือนหนึ่งเดือน ให้นับมันเป็นส่วนหนึ่งของเงินเดือนของคุณหากคุณต้องการทำงานที่อื่น ระเบียบปฏิบัตินี้มักเรียกว่า "เงินเดือน 13 เดือน" และไม่ใช่โบนัสที่แท้จริงเนื่องจากไม่มีการดำเนินการใดๆที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้รับมัน

Stakeholders ยังได้รับโบนัสหลายประเภทที่จริงๆแล้วเป็น ผลตอบแทนจากการลงทุนของพวกเขา กับบริษัท ตัวอย่างของโบนัสดังกล่าวคือ dividends ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากเงินทุนที่เกิดจากผลกำไรที่ได้รับจากบริษัท คณะกรรมการผู้บริหาร ต้องอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและสามารถตัดสินใจที่จะระงับการจ่ายเงินตามดุลยพินิจของตนซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับ หุ้นโบนัส ซึ่งจะเพิ่มจำนวน หุ้นที่ออก และที่ถือไว้ทั้งหมด ในกรณีนี้โบนัสมักจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ถือไว้โดยผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว และใกล้เคียงกับ การแตกหุ้น มาก เว้นแต่จะไม่มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นกับหุ้นโบนัสและตัวเลขในส่วนของ หุ้นของผู้ถือหุ้น ของการเปลี่ยน งบดุล

Bonus plans ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานออฟฟิศและผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมอื่นๆของ ห่วงโซ่อุปทาน ของบริษัทอาจได้รับค่าตอบแทนและรางวัลเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับโปรแกรมโบนัสที่มีอยู่

ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2023-12-21

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera