Time Horizon

ระยะเวลาในการลงทุน

ระยะเวลาการลงทุนหรือช่วงเวลาการลงทุนคือระยะเวลารวมที่นักลงทุนต้องถือครองหลักทรัพย์  การกำหนดระยะเวลาสำหรับการลงทุนมักจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของนักลงทุน  ประเภทของระยะเวลาการลงทุน นั้นแตกต่างจากกันไปทั้งระยะสั้นไปเป็นระยะยาว  ผู้ค้าบางรายตั้งระยะเวลาการลงทุนที่ยาวขึ้นเนื่องจากมีเวลามากพอที่จะรักษาพอร์ตการลงทุนและสร้างผลกำไรหรือชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้น  โดยปกติในระยะยาวนักลงทุนมีความสบายใจมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด  ในขณะที่ในระยะสั้น เช่น ในกรณีของนักลงทุนรายวัน นักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ครบกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่

การทำลายอุปสรรคของ Time Horizon

เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดช่วงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกประเภท  สินทรัพย์ ประเภทไหนที่คุณควรมีในพอร์ตของคุณ  หากคุณไม่ต้องการเงินเป็นเวลานาน เช่นทศวรรษที่ผ่านมา คุณสามารถเป็นเจ้าของการลงทุนที่หลากหลายขึ้นเมื่อเทียบกับบุคคลที่ต้องการเงินภายในไม่กี่สัปดาห์หรืออีกไม่กี่เดือนถัดไป
ส่วนใหญ่ที่ ปรึกษา จะแนะนำให้นักลงทุนอายุเฉลี่ย 30 ปีมี การจัดสรรสินทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนที่ หนักกว่า มากกว่า หุ้น ของบุุคลที่ใกล้เกษียณ
ในทางทฤษฎี ระยะเวลาการลงทุนจะเหมือนจะเป็นแนวคิดที่เรียบง่าย  อย่างไรก็ตามความยุ่งยากในการลงทุนเนื่องจากระยะเวลาการลงทุนอาจแปรผันตามความสนใจหรือตัวแปรทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแม้จะเกี่ยวกับการเคารพบุคคล

การอธิบายระยะเวลาการลงทุน

ผู้จัดการพอร์ตแยกระยะเวลเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  การลงทุนระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่ำและควรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการประกัน เช่น  บัตรเงินฝากหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยสูง  การลงทุนระยะกลางมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี  นักลงทุนมีแนวโน้มที่เลือกสะสมพันธบัตรผสม (70%) และหุ้น (30%)  ในขณะที่เงินลงทุนระยะยาวมักได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ 10 ปีหรือมากกว่านั้น ด้วยระยะเวลาที่กำหนดเช่นนี้นักลงทุนมักจะมีสัดส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติ  เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าเงินทุนสามารถที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยืดเยื้อของการเติบโตที่น้อยมาก  ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเลือกซื้อหุ้น (75%) และพันธบัตร (25%)
โดยทั่วไประยะเวลาที่ยาวนานขึ้นของการลงทุนคือการจัดสรรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของตราสารทุนก็จะมีความเหมาะสมในเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นด้วย  ไม่ได้หมายความว่ากรอบเวลาเป็นเพียงปัจจัยการตัดสินใจเท่านั้นแต่เป็นกุญแจสำคัญ  มันต้องพิจารณาควบคู่กันและสอดคล้องกันกับการคาดการณ์ผลตอบแทน ความต้องการของกระแสเงินสด และปัจจัยอื่นๆ  แต่ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหมายถึงนักลงทุนจะมีเวลามากขึ้นที่จะเติบโตเกินความผันผวนของหุ้นในระยะสั้น

ระยะเวลาในการลงทุนและกองทุนประเภทสมดุลตามอายุ

Target-date mutual funds คือกลไกการลงทุนแบบเดียวกับกองทุนประกันชีวิตที่บริหารจัดการตามวันเกษียณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดเวลาในการจัดสรรสินทรัพย์  การลงทุนดังกล่าวเริ่มต้นด้วยส่วนของหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นในกองทุนรวม และค่อยๆลดระยะเวลาลงเมื่อเวลาสั้นลงจะถูกแทนที่ด้วยความปลอดภัย สื่อการลงทุนแบบสะสมที่สามารถผลิตกระแสรายที่น่าเชื่อถือได้อย่างมั่นคงมากขึ้น เช่น พันธบัตรที่นักลงทุนข้าใกล้วัยเกษียณเต็มที  กองทุนรวมกำหนดเป้าหมายวันที่มีวันครบกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น ใบรับรองเงินฝาก (CD)  เมื่อสันนิษฐานว่านักลงทุนจะขายกองทุน พวกเขาจะหมายถึงการเป็นหลักการจัดการ ฟรี  กองทุนรวมดังกล่าวดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ต้องการใช้เวลาในการประเมินผลการลงทุนของตนอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนทุกๆปีโดยพิจารณาจากอายุเกษียณ
ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2022-12-14

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera