วิธีเทรดด้วยรูปแบบ Morning Star และ Evening Star

วิธีเทรดด้วยรูปแบบ Morning Star และ Evening Star

อัปเดทแล้ว • 2023-05-09

ในบรรดาตัวบ่งชี้ที่หลากหลายที่เทรดเดอร์และนักลงทุนใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินก็คือแผนภูมิแท่งเทียน เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมนี้ได้แสดงให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนที่น่าเชื่อถือที่สุดสองแบบที่เทรดเดอร์ใช้กันอย่าง Morning Star และ Evening Star

รูปแบบ Morning Star คืออะไร?

Morning Star ปรากฏขึ้นที่ช่วงท้ายของแนวโน้มขาลง ส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ใกล้เข้ามา ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง แท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีแดงยาว ตามด้วยแท่งเทียนสีแดงหรือสีเขียวสั้น ๆ และปิดท้ายด้วยแท่งเทียนสีเขียวยาว ตามหลักการแล้ว แท่งเทียนที่สองควรมีช่องว่างเปิดลงมาจากแท่งแรก (เปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ปิด) และแท่งเทียนที่สามควรมีช่องว่างเปิดขึ้นไปจากแท่งที่สอง (เปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าที่ปิด)

Morning Star_14-03-2023.png

การปรากฏตัวของ Morning Star ทำให้หมีสูญเสียโมเมนตัมและกระทิงก็ได้รับโมเมนตัมเพื่อเข้าควบคุมตลาด การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นนี้บ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์อาจต้องการพิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อ

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ไม่ควรใช้ Morning Star เป็นตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียวขณะทำการตัดสินใจซื้อขาย ปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาร่วมด้วย ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ สภาวะตลาด และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

รูปแบบ Evening Star คืออะไร?

รูปแบบ Evening Star นั้นตรงข้ามกับ Morning Star โดย Evening Star เป็นรูปแบบที่ส่งสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลงในตลาดขาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง แท่งแรกเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาว ตามด้วยแท่งเทียนสีแดงหรือสีเขียวสั้น ๆ และปิดท้ายด้วยแท่งเทียนสีแดงยาว ตามหลักการแล้ว แท่งเทียนที่สองควรมีช่องว่างเปิดขึ้นไปจากแท่งแรก (เปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าที่ปิด) และแท่งเทียนที่สามควรมีช่องว่างเปิดลงมาจากแท่งที่สอง (เปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ปิด)

Evening Star_14-03-2023 (1).png

รูปแบบ Evening Star ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนระบุโอกาสที่เป็นไปได้ในการขายสินทรัพย์ก่อนที่ราคาจะร่วงลง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ Morning Star คุณควรตระหนักว่าไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดหรือรูปแบบใดเพียงตัวเดียวเดี่ยว ๆ ที่เชื่อถือได้ คุณควรใช้มันร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายที่เหมาะสม

วิธีการเทรดด้วยรูปแบบ Morning Star

เมื่อใช้รูปแบบ Morning Star เป็นเครื่องมือในการเทรด เทรดเดอร์ควรมองหาเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • แท่งเทียนแท่งแรกควรเป็นแท่งเทียนสีแดงยาว ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
 • แท่งเทียนแท่งที่สองควรเป็นแท่งสั้นและมีช่องว่างเปิดลงมาจากแท่งเทียนแท่งแรก
 • แท่งเทียนแท่งที่สามควรเป็นแท่งยาวสีเขียวและมีช่องว่างเปิดขึ้นไปจากแท่งเทียนแท่งที่สอง
 • รูปแบบจะต้องมาพร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานที่สนับสนุนการกลับตัวเป็นขาขึ้น

หากเทรดเดอร์กำลังพิจารณาที่จะเปิดตำแหน่งซื้อ พวกเขาควรวางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่สอง โดยสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรได้ตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเทรดเดอร์

วิธีการเทรดด้วยรูปแบบ Evening Star

เมื่อใช้รูปแบบ Evening Star เป็นเครื่องมือในการเทรด เทรดเดอร์ควรมองหาเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • แท่งเทียนแท่งแรกควรเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาว ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
 • แท่งเทียนแท่งที่สองควรเป็นแท่งสั้นและมีช่องว่างเปิดขึ้นไปจากแท่งเทียนแท่งแรก
 • แท่งเทียนแท่งที่สามควรเป็นแท่งยาวสีแดงและมีช่องว่างเปิดลงมาจากแท่งเทียนแท่งที่สอง
 • รูปแบบจะต้องมาพร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานที่สนับสนุนการกลับตัวเป็นขาลง

หากเทรดเดอร์กำลังพิจารณาที่จะเปิดตำแหน่งขาย พวกเขาควรวางคำสั่งหยุดขาดทุนไว้สูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่สอง โดยสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรได้ตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเทรดเดอร์

ข้อจำกัดของการใช้รูปแบบ Morning Star และ Evening Star

รูปแบบ Morning Star และ Evening Star เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์ในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถเชื่อได้เต็มที่ เมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้ในการเทรด เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • รูปแบบเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในทุกสภาวะตลาด ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีความผันผวนสูง รูปแบบของ Morning Star และ Evening Star อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยลง
 • บางครั้งรูปแบบ Morning Star หรือ Evening Star อาจให้สัญญาณเท็จได้ หากเทรดเดอร์ใช้รูปแบบเหล่านี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย พวกเขาอาจสูญเสียครั้งใหญ่หากตลาดไม่กลับตัวดังที่คาดไว้

นอกจากนี้ควรใช้รูปแบบ Morning Star และ Evening Star ควบคู่ไปกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เสมอ ซึ่งเทรดเดอร์ควรใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย โดยคุณควรมีแผนในการจัดการการซื้อขายเสมอ รวมถึงใช้คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งเก็บกำไร

สรุป

รูปแบบการซื้อขายของ Morning Star และ Evening Star เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน เทรดเดอร์มักใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้เพียงลำพัง ในการตัดสินใจซื้อขาย เทรดเดอร์ควรพิจารณาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงร่วมด้วย

คล้ายกัน

กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล
กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบราคา สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องความไม่สมดุล

กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม
กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม

บทความนี้จะสำรวจกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD + RSI และวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาด Forex

คำถามที่พบบ่อย

 • ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ Morning Star และ Evening Star คืออะไร?

  Morning Star และ Evening Star นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน Morning Star ส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นในแนวโน้มขาลง และ Evening Star ส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงในแนวโน้มขาขึ้น

 • ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ Morning Star และ Doji Morning Star คืออะไร?

  รูปแบบ Doji Morning Star เป็นรูปแบบหนึ่งที่แปลงจากรูปแบบ Morning Star ปกติ ในรูปแบบนั้น แท่งเทียนที่สองจะมีขนาดเล็กและแทบจะไม่เห็นตัวเทียนเลย รูปร่างเหมือนเครื่องหมายบวก (+) รูปแบบประเภทนี้เป็นการยืนยันการกลับตัวที่แข็งแกร่ง เนื่องจากหมีเข้าควบคุมหลังจากที่ตลาดมีความไม่แน่นอน ซึ่งนำไปสู่การร่วงลงของราคาอีก

 • คุณจะระบุรูปแบบ Morning Star และ Evening Star บนกราฟได้อย่างไร?

  Morning Star เป็นรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นที่ประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดงยาว แท่งเทียนสีเขียวหรือสีแดงสั้น ๆ และแท่งเทียนสีเขียวยาว แท่งเทียนที่สามของรูปแบบต้องพุ่งขึ้นมาโดยมีความยาวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนแท่งแรก

  Evening Star เป็นรูปแบบแท่งเทียนขาลงที่ประกอบด้วยแท่งเทียนสีเขียวยาว แท่งเทียนสีเขียวหรือสีแดงสั้น ๆ และแท่งเทียนสีแดงยาว แท่งเทียนที่สามของรูปแบบจะต้องร่วงลงไปโดยมีความยาวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแท่งเทียนแท่งแรก

 • รูปแบบ Morning Star และ Evening Star มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน?

  รูปแบบของ Morning Star และ Evening Star มีประโยชน์ในการระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อหรือขาย เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ แต่ก็เหมือนกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกต้องแม่นยำเสมอไป เทรดเดอร์ควรพิจารณาในการใช้ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันหลายตัวร่วมกันเสมอขณะที่ทำการตัดสินใจซื้อขาย

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera